Hạng D
16/7/19
1.130
3.539
116
e thấy trong bản đồ quy hoạch đang lấy ý kiến thì đường DTT thành đường trục đường của đại lộ ven sông SG kết hợp với cầu Vàm Thuật qua APD
 
Hạng C
27/12/18
677
955
93
35
e thấy trong bản đồ quy hoạch đang lấy ý kiến thì đường DTT thành đường trục đường của đại lộ ven sông SG kết hợp với cầu Vàm Thuật qua APD
Bình lợi nối vào đường ven sông , DTT nối vào cầu đi qua vườn lài, đầu và cuối DTT ko may sẽ nằm dưới cầu