Hạng D
23/10/18
1.070
20.879
113
40
Chiều nay đi qua em thấy dựng xong giải phân cách rồi
H đến mục vẽ vạch sơn phân làn và đấu nối cho hoạt động đèn tín hiệu là xong
Anh có phi vụ gì ở đây mà thấy có vẻ nôn nóng thế ?
xong hạ tầng tầm 1 năm nữa nó mới xôm
Ngày 10 nhé! Anh nào rảnh thì ngày đó ra cafe Shipper coi thông đường :):):)
Em mời cafe :) , số 10 Đặng Thùy Trâm
Đất Bình Lợi - Đặng Thùy Trâm Q Bình Thạnh sau khi mở đường liệu có sốt trở lại.