Hạng B2
31/8/12
296
742
93
Tỉnh / Thành
TP. Hồ Chí Minh
Quận / Huyện
Quận Thủ Đức
Địa chỉ
Mê Linh, Lâm Hà, giáp TP Đà Lạt
Số điện thoại
0906072079
Giá
1,000,000,000