Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Giờ ra luật cho đấu giá và cho cầm biển củ sang xe mới (có cập nhật thing tin xe) là xong, chọn làm chuyện dễ dàng và nhẹ nhàng thôi...!
 
Hạng B2
14/7/22
272
243
43
79
Bỏ tiền ra mua nhưng chỉ có quyền sử dụng không có quyền sang nhượng. Quá hài hước. Ở nước ngoài các bác có thể chọn được biển số tuỳ thích, miễn là ko trùng vs người khác. 1 năm đóng thêm 1 ít tiền.