Giao Thông
22/3/19
1.047
2.518
131
34
Chính phủ đề xuất giá khởi điểm của một biển số ô tô đẹp đưa ra đấu giá ở Hà Nội, TP.HCM là 40 triệu đồng, còn các địa phương khác là 20 triệu đồng. Bên canh đó còn đề xuất người sở hữu biển số ôtô sau khi trúng đấu giá không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế.

Đề xuất không được chuyển nhượng biển số đẹp sau khi trúng đấu giá


Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trong đó Chính phủ đề xuất biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký nhưng được dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc một năm (tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của mỗi địa phương). Không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng,..

Chính phủ đề xuất quy định quyền và nghĩa vụ người trúng đấu giá: được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá biển số ô tô; được gắn vào phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức; khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác.

Không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không, biển số đó sẽ bị thu hồi.

Đề xuất không được chuyển nhượng biển số đẹp sau khi trúng đấu giá


Người trúng đấu giá biển số ô tô được quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá như quy định hiện hành (biển số theo xe) nhưng người nhận không được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá: Chính phủ đề xuất mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân hệ số. Công thức tính được áp dụng thống nhất, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất, được chia làm hai vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, TP HCM, giá khởi điểm là 40 triệu đồng; vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Đối với quy định sử dụng nguồn thu từ đấu giá: Theo đề xuất của Chính phủ, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỉ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Xem thêm:
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Đưa ra đấu giá mà vẫn lo cái bầy đấu giá nó chân gỗ với nhau à? :D
 
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Gì kỳ cục vậy? Người ta bỏ tiền ra mua đấu giá chứ đâu phải tự nhiên mà có, tiền chứ đâu phải là lá chuối, sao mà không cho sang nhượng lại biển số nhỉ? Ví dụ, trước đây tôi mua đấu giá biển đẹp này là 2 tỉ đi chẳng hạn, nhưng do làm ăn thua lỗ, công ty phải phá sản, vậy không cho tôi bán biển số để gỡ gạc lại sao? Chẳng lẽ sạt nghiệp đi cạp đất mà ăn à?:eek: