Tập Lái
1/11/23
1
0
1
22
Công ty mình có vốn đầu tư nước ngoài nên cần làm kiểm toán. Có ai làm dịch vụ kiểm toán ACC chưa cho mình xin vài review với ạ. K biết giá cả với chất lượng thế nào? Với thời gian làm bên này có nhanh ko, bên em cũng đang cần hơi gấp ạ?Công ty mình có vốn đầu tư nước ngoài nên cần làm kiểm toán. Có ai làm dịch vụ kiểm toán ACC chưa cho mình xin vài review với ạ. K biết giá cả với chất lượng thế nào? Với thời gian làm bên này có nhanh ko, bên em cũng đang cần hơi gấp ạ?