Hạng D
2/12/03
1.725
4.147
113
Vietnam
Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu là: 50.000 đồng/phương tiện. Đối với dịch vụ in lại Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định mức thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

Ô tô miễn đăng kiểm lần đầu sẽ phải nộp phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện

Bộ GTVT đề xuất giá lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu là: 50.000 đồng/phương tiện (ảnh: Tạ Hải).

Giá dịch vụ nêu trên đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Bộ Tài chính.

"Đối với trường hợp in lại Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định thì không thu thêm Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng", dự thảo nêu rõ.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định: Khi thu tiền dịch vụ, đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo các quy định hiện hành; có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, nộp thuế đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/3/2023, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó quy định, ô tô sản xuất mới và chưa qua sử dụng được miễn kiểm đăng kiểm lần đầu.

Cụ thể, miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ.

Để được cấp tem và giấy chứng nhận kiểm định lưu hành, chủ phương tiện mang hồ sơ đến làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm song không phải mang xe đến kiểm định trong dây chuyền như trước đây.

Cùng với miễn kiểm tra phương tiện sản xuất mới, ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 36 tháng, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây).

Theo Cục Đăng kiểm VN, năm 2023 có khoảng 500.000 ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên, do chưa có quy định về việc thu phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện, chi phí phục vụ cấp tem kiểm định, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu nên gây thiệt thòi cho các đơn vị đăng kiểm do vẫn phải sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ việc lập hồ sơ phương tiện, in giấy chứng nhận và cấp tem kiểm định cho người dân.

>>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao ạ?