23/10/06
14.645
5.121
113
Đội ngũ Media của giải. Họ là những KOL của offroad ở quốc gia họ, sở hữu những kênh mạng xã hội có lượng follow rất lớn. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, lăn xả. Được tự do di chuyển tiếp cận đường thi, họ biết cách chọn những vị trí để tác nghiệp an toàn.
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia