Hạng F
13/9/07
6.685
34.071
113
Lột mụn

Dọn xe ăn tết đi mấy anh
 

Attachments

Hạng D
13/1/12
2.070
48.365
113
Sao anh khổ vậy ... suốt ngày chăm cái xe , nó sinh ra đẻ phục vụ mình mà
 
Hạng B2
28/5/12
242
3.758
93
38
Sao anh khổ vậy ... suốt ngày chăm cái xe , nó sinh ra đẻ phục vụ mình mà
Tự chăm xe nhiều khi lại là cái thú a ơi. Mình khi nào rãnh lại nhhix tới việc lôi cái xe ra xịt, chùi, rửa...


PS: mình đi quay tào