Hạng F
13/9/07
6.685
34.071
113
Mình đội xe bằng con đội cá sấu và dùng cặp mễ kê thêm cho chắc
 
Hạng B1
13/1/18
57
384
53
Anh tự làm giỏi thật nhưng nguy hiểm quá. Sau khi đội xe lên thì phải kê jack stand vô rồi để xe nằm trên đó. Mấy cái hydraulic jack này không an toàn, nó có thể bị mất áp suất và tụt xuống trong lúc anh đang lui cui làm. (Hỏi anh @rockman chỗ mua jack stand)
YA874B.jpg
 
Hạng D
16/8/09
3.150
2.922
113
Tks anh đã nhắc. Em tìm mua ngay.
Anh tự làm giỏi thật nhưng nguy hiểm quá. Sau khi đội xe lên thì phải kê jack stand vô rồi để xe nằm trên đó. Mấy cái hydraulic jack này không an toàn, nó có thể bị mất áp suất và tụt xuống trong lúc anh đang lui cui làm. (Hỏi anh @rockman chỗ mua jack stand)
YA874B.jpg