kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
371
2.354
93
Anh mua về đo cái gì mà cần chính xác nhất với cái đổng tầu 50k?

Đo hơi bánh xe thôi anh, mình tuy trình còi, chả biết tml gì nhiều nhưng bị cái bịnh từ nhỏ là tất cả những dụng cụ đo lường phải thật chính xác, từ đồng hồ các loại, thước các loại,...
 
Hạng B2
23/4/21
117
101
43
30
up, cho em hỏi loại đo bằng cây thước có chuẩn ko ah