Hạng F
3/10/10
7.378
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Để cho các hoạt động của Hội "màu mè" hơn :D , và cũng theo ý kiến đề nghị của các bác, BĐH tiến hành may đồng phục Previa Club...
- Mẫu đồng phục: Thun cá sấu màu vàng cháy, cổ + tay + vai bo sọc nhuyễn, phía trước bên trái in Logo, phía sau in Previa Club Việt Nam, trụ cổ in TOYOTA.
- Đơn giá: 110K/cái (dự trù cho các phát sinh hoặc bù thêm cho số lượng áo may thêm). Nếu số lượng đăng ký không đủ 80 cái, BĐH sẽ trích quỹ Hội may cho đủ số lượng tối thiểu. Nếu đăng ký đủ số lượng tối thiểu, BĐH sẽ đặt dư thêm 20 cái cho các mem sau này.
- Hạn chót đăng ký: Ngày 19/11/18.
- Các bác chuyển tiền theo TK:
1/ Đỗ Minh Tâm, số 044 100 070 9364, Vietcombank, CN Tân Bình.
2/ Đỗ Minh Tâm, số 060 005 263 789, Sacombank, CN Tân Bình.
3/ Đỗ Minh Tâm, số 238 898 919, ACB, CN Tân Bình.
***
Danh sách thu tiền (14g30 11/11, tổng cộng 41 áo):
01/ Tam Dominh: 2M/220K
02/ Ngô Tấn Cường: 1L/110K
03/ Hoàng Triệu: 1XL/110K
04/ Mung Tran: 2XXL+2L/440K
05/ Hau Quanglong: 2XL+2L/440K
06/ Khanh Toan Lam Vo: 2XXXL+1XXL+1(35cm)/500K
07/ Đinh Minh Mến: 2XXXL/220K
08/ Le Dinh Trong: 1L/110K
09/ Nguyễn Bình: 1L/110K
10/ Hau Phan: 1L+1S/220K
11/ Nguyễn Quốc Việt: 1XL/110K
31/ Hớn Lộc:1XXXL+1XL/220K
13/ Lập Nguyễn: 1XL/110K
14/ Bao Vinh: 1XXL+1XL/220K
15/ Nguyễn Previa: 1XXL+1XL/220K
16/ KhanhDuc Nguyen: 110K
17/ Ngọc Tuấn: 550K
18/ Long Nguyen: 1XXL+1XL+1L/330K
19/ Thinh Tran: 2XL/220K
***
Danh sách đặt áo (03/4/18):
02/ Nguyen Viet Duc:L
05/ Tam Bình: 2XXL
06/ Hoanh Tran: 2M
07/ Thanh Thu
08/ Ngô Tầy: 2XXL+2L
09/ Thanh DO: 1XXL
10/ Lam Nguyen Q: 1(43)
11/ Luan Nguyen Huu
13/ Sin Minsu: 2M
15/ Lê Huy Hoàng: 1XXXL
16/ Thanh Thu: 1(60)+1(50)+1(38)
17/ Thomas Le: 2XXL
18/ Nam Nguyen: 2XXL
19/ Trung Hiếu: 1(43)+1S
21/ Dinh Nam Binh: 2XL
23/ Huy Tiger Previa: 1L+2M+1S
24/ Ho Si An: 1M
25/ Nhut TranVan: 1L(47)
26/ Van Nam Nguyen: 3XL+1L
27/ Chau Van Phát: 1XXL
28/ Mohd Fairuz Peoi: 1XL
29/ Danh Tranxuan: 2XL+2L
30/ Ha Noi Khong Voi: 2L
32/ Do Quoc Phong: 2XXXL
34/ Khương Phan Minh: 1XL+1L+1M+1S
35/ Hai Tran: 1XXL
37/ Nguyễn Minh Uyên: 2(41)
38/ Amy Lam
39/ Diêu An: 1XXL+1S
40/ Huỳnh Thống: 4S
41/ Tú Minh Bùi: 2L
43/ Duc Thach Huynh: 2M
42/ Hệ Thống Messengěr: 2M
44/ Hoàng Minh Triết: 1(43)
45/ Phi Ta: 1M
46/ Trần Hộp: 1XXL
49/ Dũng PP: 1XL+1M
53/ Vien Thanh: 1L
54/ Lê Ngọcpro: 1L
...

Đồng phục Previa Club


Đồng phục Previa Club
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Nam Previa S/C
Hạng F
3/10/10
7.378
3.124
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Update bác Tran Ngoc Thanh...
***
Danh sách (17g10 20/11, tổng cộng 80 áo):
01/ Tam Dominh: 2M/220K
02/ Ngô Tấn Cường: 1L/110K
03/ Hoàng Triệu: 1XL/110K
04/ Mung Tran: 2XXL+2L/440K
05/ Hau Quanglong: 2XL+2L/440K
06/ Khanh Toan Lam Vo: 2XXXL+1XXL+1(35cm)/500K
07/ Đinh Minh Mến: 2XXXL/220K
08/ Le Dinh Trong: 1L/110K
09/ Nguyễn Bình: 1L/110K
10/ Hau Phan: 1L+1S/220K
11/ Nguyễn Quốc Việt: 1XL/110K
31/ Hớn Lộc:1XXXL+1XL/220K
13/ Lập Nguyễn: 1XL/110K
14/ Bao Vinh: 1XXL+1XL/220K
15/ Nguyễn Previa: 1XL+1L/220K
16/ KhanhDuc Nguyen: 110K
17/ Ngọc Tuấn: 2L+2S/550K
18/ Long Nguyen: 1XXL+1XL+1L/330K
19/ Thinh Tran: 1XL+2L+2M/550K
20/ Tran Hoanh: 2M/220K
21/ Do Quoc Phong: 2XXL/220K
22/ Ha Noi Khong Voi: 2L/220K
23/ Chi Thien Vu: 2XL/220K
24/ Diêu An: 1XXL+1S/220K
25/ Thanh DO: 1XXL/110K
26/ Nam Nguyen: 1XXL/110K
27/ Hai Tran: 1XXXL+1XXL+1L+1M+1S/550K
28/ Van Nam Nguyen: 2XL+2L/440K
29/ Hau Gia: 1XXXL+1XXL/220K
30/ Ngô Tầy: 2XXL+2L/440K
31/ Dũng PP: 1XL+1M/220K
32/ Dinh Nam Binh: 2XL/220K
33/ Huy Tiger Previa: 2XL+2L/440K
34/ Tran Ngoc Thanh: 2XL/220K
Đồng phục Previa Club
 
  • Like
Reactions: Nam Previa S/C