Hạng C
20/4/18
680
1.059
108
46
Bình Dương
Cái cần dừng nhất bây giờ là Hư Tốc: Liên Khương - Đà Lạt, cả thời tuổi trẻ của các mày và tao mà nó vẫn chưa ngừng thu. Chỉ giảm từ 36k xuống 30k và có đi QL 20 vẫn phải trả phí.... đường Bảy Tài...!
 
Hạng B2
18/2/21
209
450
63
34
Khi nào phá bỏ hoàn toàn mới tin. Cứ thông báo dừng rồi để nguyên cái trạm hoang, đường sá xung quanh thì hư hại.. Rồi không biết bao giờ lại khởi động chương trình thu phí lại. :D
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
18/9/17
192
250
63
40
Tạm dừng thôi giống như trạm xa lộ hà nội.Sửa đâu ở nhà ba má nó xong nó thu lại.Vài bữa nó sửa nhà ông nội nó bên Long Hải nó mở thu lại 30k giờ