Hạng D
5/6/13
2.751
3.678
113
www.vinhphutung.com
Ai còn lăn tăn thì mạnh dạn kết duyên với E46 nha các bác, sở hữu tinh hoa công nghệ từ 1999 mà nhiều xe Hàn, xe Nhật ở thời điểm hiện tại vẫn không thể sánh được :)
 
Chỉnh sửa cuối: