Tập Lái
4/6/13
3
1
0
Yêu cầu của em là:
-Vỏ xe chưa bị cải tạo, đục đẽo nhiều, nội thất càng nguyên bản càng tốt. Còn đủ các loại kính xung quanh
-Máy móc không cần hoạt động
-Không cần bánh xe
-Không cần giấy tờ gì cả
Bác nào biết xin chỉ giúp. Em xin đa tạ!