Hạng D
15/1/08
1.037
2.375
113
Ba Lan trận này đá hay gần bằng Đức, bật tường nhanh như điện.
 
Hạng D
15/1/08
1.037
2.375
113
Trọng tài đề phòng quá đáng làm Bồ mất mịa quả pen.