Hạng D
11/9/14
1.648
37.942
113
Mong BĐN về nước sớm. Cái thằng CR 7 đá như... ặc.... Mịa nó...
 
Hạng D
11/9/14
1.648
37.942
113
Chưa chắc, Ba Lan phản công bén như dao cạo.
Bồ muốn thắng thì....đừng chuyền bóng cho Rô nữa.
Ba Lan muốn thắng thì...phải nàm thao anh...khửa khửa...