Hạng D
15/1/08
1.037
2.375
113
Móa ,em đợi trận Đức - Ba lan mà xem trận này buồn ngủ díp cả mắt...
Hiệp hai có vẻ hấp dẫn hơn kà thým.
Mới nói xong cái 0-1 liền.
:3dcuoi: