Hạng B2
11/8/11
162
167
43
xấu hơn bản cũ ha các bác.nhìn giống xe tàu. (ý kiến cá nhân thôi nha)