Hạng B2
5/10/15
190
576
93
41
Ra mắt con xe all-new mà không có ảnh thực tế, toàn ảnh trên mạng vậy Ford VN ơi?
 
Hạng B2
22/4/09
457
3.759
93
Không có xe đi tết.
Thêm gói lạc mấy trăm.

Nên qua xe gì đây các bác?
 
Hạng B2
25/11/21
497
11.923
93
Em ko phải a Wuyền :D, với lại e đang nói về độ thẩm mỹ, thiết kế chứ ko nói về độ rộng.
Vậy là ngoài não, thẩm mỹ, con mắt cũng có vấn đề.