Hạng D
25/9/14
2.473
2.576
113
30
Chiếc xe xếp gần cuối bảng tin cậy midsize SUV bên đó.
 
Hạng C
25/10/07
784
2.124
93
Giá vậy thì x5,gle,Cayen Không hơn sao?
Base thì chắc option cũng không thua kém gì em này. Đẹp và phê thì chắc chắn hơn roài.
 
Hạng C
30/4/16
831
300
63
Ngang X5 mới, mà X5 vận hành tầm giá này vô đối và xe quá đẹp. Ford ăn ác quá