Hạng C
13/11/13
709
2.583
93
Tphcm
Haiza 4.4 tỏi? Dù có thích rm nó, nhưng zá này mình cũng quất X5