Hạng C
13/11/13
717
2.776
93
Tphcm
Haiza 4.4 tỏi? Dù có thích rm nó, nhưng zá này mình cũng quất X5