Hạng D
25/9/14
2.408
2.504
113
30
Xác nhận
confirm
Chiếc xe xếp gần cuối bảng tin cậy midsize SUV bên đó.
 
Hạng C
25/10/07
733
1.658
93
Xác nhận
confirm
Giá vậy thì x5,gle,Cayen Không hơn sao?
Base thì chắc option cũng không thua kém gì em này. Đẹp và phê thì chắc chắn hơn roài.
 
Hạng B2
30/10/16
267
722
93
34
Xác nhận
confirm
mấy a bên trên thiếu tư duy
của trọc phú rồi
 
Hạng C
30/4/16
827
300
63
Xác nhận
confirm
Ngang X5 mới, mà X5 vận hành tầm giá này vô đối và xe quá đẹp. Ford ăn ác quá