Hạng D
21/12/17
1.487
2.323
113
39
Hồi đó cũng khoái con này lắm, nhưng sợ cái vụ hộp số nên thôi dẹp luôn. Nó chật hay nó hao xăng gì cũng được, nhưng đánh cược với cái hộp số thì thôi em không dám đâu ạ