Hạng D
15/11/13
3.902
4.762
113
Người già còn đủ thứ bệnh nói chi cái xe già. Đụng vào mấy con này thì tự nhiên biết sửa xe.
Hehe thợ lái mấy chiếc này toàn kiểu xe im thin thít, bao mua về chỉ đổ xăng lăn bánh. Nhưng ghi thiếu vế sau, bao đổ xăng lăn bánh tới nhà thôi còn lại phải đi xe nâng