Hạng B2
18/7/04
363
246
43
53
saigon
Subaru này định giá xe trên trời xong lúc nào cũng giảm sấp mặt. Nó muốn người mua phải đóng thuế cao hay sao á. Định giá thấp xuống rồi khuyến mãi thêm tí k phải có lợi cho người tiêu dùng hơn hay sao?
không chỉ xu bá rù mà còn nhiều hãng ở VN cũng ngáo như này