Hạng B2
10/4/14
244
126
43
Tình hình là em bị mất cái lắp đậy chỗ gắn cáp, không biết tìm ở đâu cả, bác nào có hay biết chỗ chỉ giúp em với ah. Em cám ơn nhiều.
Xe em màu trắng(hình này mượn tạm trên OS)
10302739_10201168559974538_6238529724084619543_n.jpg