Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
HT từ chức rồi , vậy Trưởng Ban Tài chánh có theo không , hay còn ở lại để quản lý tiền bạc cho Hội vậy bác HT?
 
Hạng B2
2/3/16
288
110
43
39
HT từ chức rồi , vậy Trưởng Ban Tài chánh có theo không , hay còn ở lại để quản lý tiền bạc cho Hội vậy bác HT?

Chắc tiền bạc cũng phải bàn giao luôn chứ bác
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Chắc tiền bạc cũng phải bàn giao luôn chứ bác
Thường thì hết nhiệm kỳ , phần đó phải giải quyết hết ,nhiều thì bỏ phong bì , ít thì đem ra quán ... xong ta tiếp tục gầy quỹ mới .
 
Hạng B2
2/3/16
288
110
43
39
Thường thì hết nhiệm kỳ , phần đó phải giải quyết hết ,nhiều thì bỏ phong bì , ít thì đem ra quán ... xong ta tiếp tục gầy quỹ mới .

mình thấy đem ra quán nhanh hơn à nha
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Số quỹ hội tồn đọng, xin các ACE cho ý kiến?
1. Chờ có BLD mới để bàn giao lại.
2. Để góp vào chuyến từ thiện do ACE thành viên GMFC (lúc chưa lock box) tự tổ chức trong năm nay.
3. Liên hoan mừng lock box. :D
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Số quỹ hội tồn đọng, xin các ACE cho ý kiến?
1. Chờ có BLD mới để bàn giao lại.
2. Để góp vào chuyến từ thiện do ACE thành viên GMFC (lúc chưa lock box) tự tổ chức trong năm nay.
3. Liên hoan mừng lock box. :D
Sao không bác nào cho ý kiến để bác Pourguy có hướng xử lý nhanh vậy? Thôi , gửi ngân hàng , lấy lãi đê .. he he
 
Hạng B2
2/3/16
288
110
43
39
chuyện tiền bạc của Hội người ta xía mỏ vô chi nhiều vậy Beerguy