Hạng D
21/3/14
1.676
726
113
30
Chuẩn bị cho thớt này vào dĩ vãng. Chương trình ăn chơi sang năm ae rãnh vào đề xuất cái nha.
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
qua BMW với Ford hết chỗ nên mới rút về khà khà!!!
Em thấy bác ấy quá gắn bó với hội này , thì làm sao mà qua bên các chi hội khác được . Các bác phải khích lệ bác ấy nhiều nhiều vào nha .