Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
dô diên quá nha, người ta hông có đọc được đâu, ignore rồi
À ... cám ơn bác đã nhắc . Nhưng đâu phải có mỗi người ta ignore đâu bác ... diễn đàn này còn nhiều người khác nữa mà . Đâu phải lòng vòng có nhiêu đó người chém qua chém lại đâu...he he
 
Hạng C
30/6/15
664
567
93
À ... cám ơn bác đã nhắc . Nhưng đâu phải có mỗi người ta ignore đâu bác ... diễn đàn này còn nhiều người khác nữa mà . Đâu phải lòng vòng có nhiêu đó người chém qua chém lại đâu...he he
ờ hén
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Thôi, năm củ cũng sắp hết. Em xóa cái thớt này luôn để khỏi hao tốn tài nguyên diễn đàn.