Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
trà ai pha sẵn thì uống , bia thì không
Muốn uống thì cũng phải biết tự pha chứ bác , ai mà rảnh hơi pha trà cho bác uống hoài . Tự thân vận động đi . Mà beer bác không biết uống thì uổng cho bác thật , khi say người ta mới thấy đời nó có nhiều cái vui nha bác .
 
Hạng B2
2/3/16
288
110
43
39
Muốn uống thì cũng phải biết tự pha chứ bác , ai mà rảnh hơi pha trà cho bác uống hoài . Tự thân vận động đi . Mà beer bác không biết uống thì uổng cho bác thật , khi say người ta mới thấy đời nó có nhiều cái vui nha bác .

để mình cố gắng tập uống bia chứ đó giờ uống nước ngọt không hà
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
để mình cố gắng tập uống bia chứ đó giờ uống nước ngọt không hà
Cần gì phải tập bác . Cứ uông đi , say vài lần là lên đô liền mà . Uống bia đâu phải môn học đâu , làm gì có trường , có thầy mà dạy bác .... tự mình cả thôi . Ở trong hội GMFC này mà bác chỉ biết uống nước ngọt thì chắc khó có người tiếp bác lắm .