Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
nhậu có chiến hữu là sung cần gì gái
Nhậu thì phải có chiến hữu mới ngồi nhậu là đương nhiên rồi . Ở đây em nói là có gái thì nó máu hơn .. chứ còn nhậu là sung rồi . Còn sức nhậu là còn sung , hết sức nhậu là coi như bắt đầu tuột dốc rùi .. he he
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Chủ thớt offken này dạo này không thấy tăm hơi đâu cả nè.