Tập Lái
25/6/17
15
12
3
41
Em là em rất thích bản PSAN của Mít và thấy em nó rất đẹp. Nhưng lên trên này chỉ mới có bác rì viu chứ chưa thấy ảnh ọt khoe dáng trên nẻo đường của em nó bao giờ. Không biết do ít bác đi hay các bác "kín tiếng" quá. Trong khi các mẫu khác của Mít đều có ảnh chu du khắp đó đây mà nhìn lại PSAN thấy tủi thân cho em nó.
Em mạo muội lập thớt này để các bác đang đi PSAN cùng vào góp ảnh cho xôm. Mong là PSAN cũng nhiều ảnh đẹp như các mẫu khác nhà Mít để mọi người có dịp ngắm đã con mắt. :)
 
Hạng B1
12/10/16
53
7
8
33
Em là em rất thích bản PSAN của Mít và thấy em nó rất đẹp. Nhưng lên trên này chỉ mới có bác rì viu chứ chưa thấy ảnh ọt khoe dáng trên nẻo đường của em nó bao giờ. Không biết do ít bác đi hay các bác "kín tiếng" quá. Trong khi các mẫu khác của Mít đều có ảnh chu du khắp đó đây mà nhìn lại PSAN thấy tủi thân cho em nó.
Em mạo muội lập thớt này để các bác đang đi PSAN cùng vào góp ảnh cho xôm. Mong là PSAN cũng nhiều ảnh đẹp như các mẫu khác nhà Mít để mọi người có dịp ngắm đã con mắt. :)
PSAN ở HCM thì em thấy rồi nhưng mấy lần ra HN thì em chưa gặp, có cụ nào đi PSAN cho em hỏi chút về cảm giác lái đi ah.
 
Hạng B2
13/8/15
175
37
28
PSAN đang giảm gần 200tr/em mà vẫn chưa thấy nhiều trên đường là seo nhỉ? các cụ đang ém hàng chăng?