Hạng D
10/5/13
2.670
556
113
Cantho-Saigon
Kính gởi anh em trong Accord club, thể theo yêu cầu của Tân Địa Chủ nhờ em lập topic này. Em thấy tiêu đề cũng khá hấp dẫn cho ae thích chọt ngoái để có nơi mà chia sẻ cảm xúc thành quả mình đạt được. Một kinh nghiệm nhỏ, một chăm sóc nhẹ nhàng đều có sự tinh tế cho con xe ngày hoàn mỹ hơn lúc mới về với ta là niềm vui khôn tả. Em dạo này cũng không có nhiều thời gian rất mong các ae đóng góp để Topic thêm phong phú ạ.
 
Hạng D
8/1/10
4.958
2.063
113
Quận 8
Kính gởi anh em trong Accord club, thể theo yêu cầu của Tân Địa Chủ nhờ em lập topic này. Em thấy tiêu đề cũng khá hấp dẫn cho ae thích chọt ngoái để có nơi mà chia sẻ cảm xúc thành quả mình đạt được. Một kinh nghiệm nhỏ, một chăm sóc nhẹ nhàng đều có sự tinh tế cho con xe ngày hoàn mỹ hơn lúc mới về với ta là niềm vui khôn tả. Em dạo này cũng không có nhiều thời gian rất mong các ae đóng góp để Topic thêm phong phú ạ.
CHo vài hình của HCN lúc mới về và bây giờ đi anh !