Tập Lái
25/6/22
10
33
13
46
Chia sẻ cùng các bác hành trình Xuyên Việt 5.000 km cùng em Grandis.

Grandis và hành trình Xuyên Việt 5000km
6B66F086-669A-4822-A6FF-17154006CDFC.jpeg
EB4781A9-D4D7-4C9E-A55C-1E21AC7F7A14.jpeg
46C8DF44-B30C-4976-B80C-A4DE05D0C017.jpeg
DFAA5899-1587-47FA-A782-F9B5D33027E2.jpeg
8C690D67-228C-4CBE-9A59-08968CE55DE3.jpeg
5CAE1491-D381-4D70-936F-F109DB62C645.jpeg
FEB89825-C5A1-4B4E-80D1-0B6C5A16CA2B.jpeg
31DEE227-A904-47C1-9EA2-E4CC92C2FFD5.jpeg
818A1C38-CEA0-42E0-99FD-855835F818CF.jpeg
76C58F0C-9224-4C4E-AA67-74DD6DBFBB25.jpeg
90814500-D8C5-44D5-88F5-2461A0F0C623.jpeg
EDA2CD56-6B32-4AD9-AFA9-C3C017D19C00.png
D8DB5BAC-42A2-4BD1-8F8D-24CE1FFDEACC.jpeg
F76DD7BD-B2D5-4EA4-99B7-5B31736A3CCB.jpeg
D9FC525C-C1A6-406C-93F9-0A8016E57483.jpeg
B3994574-5D9C-401D-A1B5-BF38496E6700.jpeg
36332F3C-379B-4491-B0D5-FB8F21DEE8CC.jpeg
DA35213E-7196-4B51-AE4F-DF25656F8BEF.jpeg
32772EFD-263A-428A-9894-F88A774B4B60.jpeg
B2426968-9037-4D5E-969C-0627E4408255.jpeg
0F878E1C-1AD0-427C-8D4C-8ED4C7CC4BFE.jpeg
25D37C08-9FD3-4517-B106-8A63A034F03F.jpeg
43F920E2-CBB0-4BF5-9FEF-447BF1D7929A.jpeg
1E3741B1-0057-4569-BD4B-7F9659C9DB0B.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/4/12
1.151
2.695
113
Rạn đít giờ vẫn còn đẹp quá, đam mê một thời của em
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.233
1.687
113
47
TP.HCM
Em lái Grandis Bắc vào Nam rùi
Chạy ngon, đều ga khỏe ru
Bình quân hơn 9l/100km
 
  • Like
Reactions: MU_CEO
Hạng B2
14/3/16
301
152
58
Cái con này kiểu thiết kế đến từ tương lai sao chớ, bao nhiêu năm rồi nhìn vẫn đẹp đến lạ.
 
  • Like
Reactions: Grandis ok