Hạng B2
8/4/19
216
116
46
mới đó 2 năm rồi , jo ngồi đọc lại chỉ biết ước mà thôi, jo bùng dịch ko đi đâu dc, ngồi ăn mày với quá khứ thôi idol