Hạng B2
8/4/19
173
85
31
mới đó 2 năm rồi , jo ngồi đọc lại chỉ biết ước mà thôi, jo bùng dịch ko đi đâu dc, ngồi ăn mày với quá khứ thôi idol