Hạng D
24/6/14
1.997
2.872
113
Thiện tai thiện tai
Biết sai mà vẫn làm, thật là chấp mê bất ngộ :)
Lỡ cứu lô trước, giờ cứu lô này luôn đi bác. Biết đâu chủ qua cơn hoạn nạn. Sau này bác ngồi rung đùi đc báo đáp =))
 
  • Haha
Reactions: Đi Đò