Tập Lái
8/7/22
18
89
13
33
Hệ thống SWIFT ngân hàng có điểm yếu, tạo 1 hệ thống mới thay thế là dễ !

Ôi dào ôi cái hệ thống SWIFT từ 50 năm trước có cái gì đâu.
Giao dịch thì chậm, phí thì cao.
Thế mà sao tụi châu Á và Đông Âu không tạo 1 cái hệ thống tương tự nhưng với tính năng hấp dẫn hơn để cạnh tranh với thằng SWIFT nhỉ.

Tôi thực sự quá thất vọng.
Thay vì sáng tạo ra cái mới thì an phận ăn mấy cái lệnh trừng phạt nhảm shit từ tụi Mỹ, Tây Âu.

Tôi đã tạo ra 1 hệ thống mới dễ dàng đánh bại thằng SWIFT này rồi.

Ai có quan hệ liên lạc với tụi lãnh đạo VN, TQ, Nga, vvv thì bảo tụi nó liên hệ với tôi để trao đổi nhé.

Chuyển Luân Thánh Vương
Savior Whooooooooooo