...................
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/8/12
515
46
28
Bác nên mang xe vào hãng để dùng máy test kiểm tra lại xem như thế nào. phán trên này thì khó lắm bác ạ. ngoài hiện tượng mất báo số thì khi vào số có bị giựt hay hiện tượng gì bất thường nữa không. chào bác!
 
Hạng B2
29/8/12
191
20
18
Liên quan đến phần điện, chắc bác chủ phải mang vào hãng check thôi.