Hạng D
20/10/17
1.159
98
48
38
Lexus GX 470 lên full nguyên bộ loa và ampli Mark Levinson Lx 570 tận hưởng âm thanh hay đẳng cấp dòng Vip xe Sang.
Chủ xe chịu chơi và cảm nhận được âm thanh cực kỳ hay dòng loa Mark mang lại.
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh Độ full nóc âm thanh cho một chiếc Lexus GX 470

--------------------------------------------------
Xem xe khác tại đây: Loa Oto Hieu
Chuyên loa ampli tháo xe sang.
Độ âm thanh xe Chuyên nghiệp
Ghế điện Lexus Lx 570 -Ls 600h - Ls 460L..
☎ - 0977360086 Hiếu
 
Hạng D
28/6/16
1.514
1.717
113
Loa Mark nghe tầm thường hơn mấy dòng High end như B&O, Naim, Meridian.