Hạng C
20/10/17
974
90
28
36
Lexus GX 470 lên full nguyên bộ loa và ampli Mark Levinson Lx 570 tận hưởng âm thanh hay đẳng cấp dòng Vip xe Sang.
Chủ xe chịu chơi và cảm nhận được âm thanh cực kỳ hay dòng loa Mark mang lại.
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470
Hình ảnh độ full âm thanh lên nóc cho một chiếc Lexus GX 470