Hình ảnh Hội Xuân SuFC Đinh Dậu.

Chi Hội Trưởng SUZUKIFC
Thành viên BQT
6/6/13
3.226
4.172
113
TP. HCM
Hình ảnh Hội xuân năm nay tuy có thêm bánh tét nhưng lại thiếu nhiều thành viên nòng cốt của chi hội.
DSC_7784 copy.jpg
DSC_7787 copy.jpg
DSC_7796 copy.jpg
DSC_7797 copy.jpg
DSC_7803 copy.jpg
DSC_7804 copy.jpg
DSC_7807 copy.jpg
DSC_7831 copy.jpg
DSC_7832 copy.jpg
DSC_7834 copy.jpg
DSC_7835 copy.jpg
DSC_7837 copy.jpg
DSC_7838 copy.jpg
DSC_7841 copy.jpg