Thảo Luận Hoài niệm Feroza

Tập Lái
24/1/22
13
943
78
Em mê dòng này, jkhi những năm thập niên 90 được nhập về VN

Hoài niệm của 1 kẻ du mục, đã chợt cảm thấy mình đã già chăng?