Thảo Luận Hoài niệm về Feroza

Tập Lái
24/1/22
13
943
78
Em mê dòng này, jkhi những năm thập niên 90 được nhập về VN

Hoài niệm của 1 kẻ du mục, đã chợt cảm thấy mình đã già chăng?
 
Tập Lái
24/1/22
13
943
78
Có nghe anh @xtitan01 là 1 mem cao tuổi cựu trào về chơi xe, đặc biệt xe độ offroad

Mong có dịp gặp để tương tác và chia sẻ kinh nghiệm cho lớp người đi sau.
 
Chỉnh sửa cuối: