Mục đich của việc gắn cản trước


  • Total voters
    41
Hạng D
24/8/14
4.219
10.346
113
Đi rừng thì gắn cái này để ủi cỏ và cây
Còn ra thành phố gắn cái này là để cho mọi người biết nó mới từ rừng chui ra, né gấp k nó cắn, dân rừng rú cục súc lắm.
 
Hạng D
15/9/17
2.766
2.150
113
39
Cho thể thao, và cho mấy anh áo vàng có tiền tiêu.
 
Hạng C
3/1/13
765
15.615
93
Q12
Bác nói vậy thì mỗi năm hơn 2 triệu gia đình Mỹ là không đàng hoàng? Combo thì chắc mấy trăm triệu người trên thế giới không đàng hoàng?
Ở mỹ người ta chạy đi rẫy về vn mấy cha đú chạy trong phố còn hổ báo á... :D