Hỏi chỗ cắt tóc nam quận 7?

Hạng D
6/8/16
1.825
11.252
113
Chỗ nào cắt rẻ đẹp vậy mấy anh?
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.009
43.629
113
Sài Gòn
Ngay gốc Nguyễn Thị Thập giao Đường Tân Mỹ. Học viện tóc,Máy lạnh, sạch sẽ, tiệm lớn mười mấy hai chục nhân viên đeo thẻ. 50 ngàn đầu. No tip.
 
Reactions: ngr040