Hỏi chỗ cắt tóc nam quận 7?

Hạng D
6/8/16
1.799
11.230
113
Chỗ nào cắt rẻ đẹp vậy mấy anh?
 
Chuột Tiến
1/10/11
3.996
43.369
113
Sài Gòn
Ngay gốc Nguyễn Thị Thập giao Đường Tân Mỹ. Học viện tóc,Máy lạnh, sạch sẽ, tiệm lớn mười mấy hai chục nhân viên đeo thẻ. 50 ngàn đầu. No tip.
 
Reactions: ngr040