Hỏi chỗ cắt tóc nam quận 7?

Hạng B2
8/10/18
129
1.993
48
Mấy năm nay em hớt tiệm Tóc Lương, Lý Phục Man. Thợ tên Triển. Thấy ok.