Hạng B2
21/10/06
112
1
18
59
Xin chào các bác.
Các bác cho hỏi đi từ Đà Nẵng lên Măng Đen (Kon Plong, Kon Tum) thì đi đường nào tiện hơn: Qua Kon Tum hay đi qua ngả đèo Violet?
Cám ơn các bác nhiều.
 
Hạng C
7/8/12
664
6.636
93
Xin chào các bác.
Các bác cho hỏi đi từ Đà Nẵng lên Măng Đen (Kon Plong, Kon Tum) thì đi đường nào tiện hơn: Qua Kon Tum hay đi qua ngả đèo Violet?
Cám ơn các bác nhiều.
mình hôm rồi đi từ SG lên KT, rồi Măng Đen sau đó xuống đèo VOL ra Quãng Ngãi, đi Đà NẴng. thì đi hường Đèo gần nhưng đường hơi xấu, vắng nữa, nhưng đi dc
 
Hạng D
30/7/16
2.324
43.096
113
Mình đi theo hướng Kontum lên. Leo đèo lên Măng Đen rồi mới thấy đèo Lò Xo chỉ là muỗi.
Đèo ko dài nhưng độ dốc cao, hẹp. Mình chạy 2 cầu mà có cảm giác xe đuối.
Đc cái đường đẹp.