Hạng B1
29/6/20
58
57
18
Dạ anh ơi, xe máy lạnh nếu anh có mở xe có mở A/C thì anh ngủ 1 lèo 8 tiếng chả xi nhê. Giờ là xe đa số xe A/C tự động có cảm biến oxy, nồng độ oxy trong xe thấp nó tự lấy gió ngoài rồi. Anh tìm hiểu xem 1 năm có dc mấy vụ ngủ trong xe mà chết do thiếu oxy.
Cẩn thận không bao giờ thừa nhé bạn