Hạng D
10/4/16
1.535
6.429
113
45
Xe a có gắn thanh giằng ko a
Nhớ hồi xưa anh Trường 195 phản đối việc lắp thanh giằng thêm trên các xe bình dân. Bị mý anh Đình Khang bán thanh giằng cùng đồng đội ném đá tơi tả.
Muốn chạy ngon như xe đua, xe Đức phải gắn thanh giằng full bộ nhen mý anh. Không gắn là không tìm hiểu, bảo thủ trước công nghệ mới đó :D
 
Hạng D
26/3/18
1.522
2.199
138
32
Nhớ hồi xưa anh Trường 195 phản đối việc lắp thanh giằng thêm trên các xe bình dân. Bị mý anh Đình Khang bán thanh giằng cùng đồng đội ném đá tơi tả.
Muốn chạy ngon như xe đua, xe Đức phải gắn thanh giằng full bộ nhen mý anh. Không gắn là không tìm hiểu, bảo thủ trước công nghệ mới đó :D
Phò thu nợ gắn zô rồi ôm cua có bị Lật kg a :p :p :p :p
 
  • Haha
Reactions: kamelov1
Hạng C
9/7/16
565
386
63
35
Hồ Chí Minh
Nhớ hồi xưa anh Trường 195 phản đối việc lắp thanh giằng thêm trên các xe bình dân. Bị mý anh Đình Khang bán thanh giằng cùng đồng đội ném đá tơi tả.
Muốn chạy ngon như xe đua, xe Đức phải gắn thanh giằng full bộ nhen mý anh. Không gắn là không tìm hiểu, bảo thủ trước công nghệ mới đó :D
Haha e hiểu rồi.